Anunci bases reguladores de la convocatòria d’ajudes per al foment del comerç i dinamització del teixit empresarial per empreses privades i nous emprenedors per a l’any 2015