Anunci bases específiques per a la constitució d’una borsa d’auxiliar d’ajuda a domicili o tènic/a sociosanitari en ajuda a domicili