Decret tancament carrer de sa Creu

Vist el Pla de mobilitat urbana sostenible de Binissalem, aprovat per ple ordinari de 8 de març de 2021, amb els vots favorables d’UxB, PP i PSOE.

Vista la proposta 03 del pla de mobilitat consistent en la creació de zones exclusives per a vianants, per a la potenciació dels desplaçaments a peu és millorar la comunicació i l’espai convertint els carrers en vies exclusives per a vianants, amb circulació permesa només per càrrega i descàrrega i per a accés a aparcaments d’habitatges i PMRs. Aquesta actuació connectaria amb la ja executada al passeig del Born i la zona per a vianants de la plaça. La mesura té com a objectiu pacificar la circulació dins el centre del municipi seguint la tendència a descarbonitzar espais per la millora de la qualitat ambiental.

(…)

 

DECRET 2023-0800 [Decret tancament carrer de sa Creu]