Acta de la sessió del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball d’interventor/a

Acta de la sessió del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball d’interventor/a, funcionari interí, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Data de realització de la valoració: 11-08-2022

Hora d’inici i de finalització: 10 h. a 14.00 h.

Tribunal qualificador:

President: Sr. Antoni Cànaves Reynés

Vocals: Sr. Alberto Valicourt Genzol i Sr. Carlos Mena Ribas

La finalitat de la sessió és la valoració dels mèrits presentats per les persones aspirants. (…)

Acta tribunal borsí interventor-a