Decret constitució borsa de treball AODL

Decret de Batlia

Atès la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 19-11-19, per la qual es concedí una subvenció a l’Ajuntament de Binissalem per la contractació d’1 AODL, a jornada completa, per període de tres anys, d’acord amb la convocatòria SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local (BOIB núm.148 de 31-10-2019). Exp. DL-25/19.

Atès que, per Decret de Batlia núm. 459/2020, 16 de juny, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant concurs, en el marc d’aquesta convocatòria. (…)

Decret de Batlia constitució borsa de treball