Resolució obertura tràfic dies 18, 19, 24, 25 i 26 de setembre de 2021

RESOLUCIÓ TANCAMENT ZONA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Atès el decret de Batlia número 2021-945 de 18 de juny de 2021, on s’autoritza el següent:

«Tancament de dilluns a dijous entre les 10:00 h i les 00:00 h al tram del carrer Sa Creu i zona davant Rectoria. El tancament de dijous a diumenge entre les 10:00 hores del dijous a les 00:00 h. de diumenge, el perímetre de la Plaça Església (el tram del carrer Sa Creu, des de l’inici fins a la cantonada del carrer Catedràtic Llabrés-carrer de La Parra, i carrer Concepció).»

Vist que per part de Batlia es considera oportú l’obertura del tràfic els dies 18 i 19 de setembre i el 24, 25 i 26 de setembre de 2021. (…)

 

Resolució obertura-temporal plaça setembre 2021