Resolució tancament establiments i terrasses durant els dies 18, 23, 24 i 25 de setembre de 2021

Atès que durant aquests dies s’ha de tenir present la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i declarada per l’OMS, per la qual cosa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha dictat unes mesures de prevenció necessàries enfront a la crisi sanitària com és ara l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per front a la Crisi Sanitària ocasionada per la COVID-19. D’altra banda, per motius de seguretat i convivència pública (…)

DECRET TANCAMENT ESTABLIMENTS