A tots els veïnats de Binissalem que ajudin amb la desinfecció

BAN

Vist els rebrots de la COVID-19 i amb la finalitat d’intentar minvar la seva propagació, demanam a tots els veïnats de Binissalem que ajudin amb la desinfecció, rabejant la seva voravia, mesclant aigua i lleixiu; la proporció és 10-12 litres d’aigua per una tassa (de cafè) de lleixiu.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

El Batle,

J.Víctor Martí Vallés

BAN desinfecció façana