Acta de dia 5 de juliol de 2021 borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals

Acta de dia 5 de juliol de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs (…)

 

Acta de dia 5 de juliol de 2021