Acta procés selectiu per cobrir dues places de policia local, resolució al·legacions i llista definitiva