Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la covid-19

Ahir van sortir publicats al BOIB num. 210 del 17/12/2020, els AJUTS PER LA COMPRA I/O INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D’AIRE PER REDUIR ELS CONTAGIS PER LA COVID-19
BENEFICIARIS: Bars i Restaurants
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: sistemes de ventilació i purificació d’aire.
QUANTIA DELS AJUTS: 100% de la inversió, amb un mínim de 450eur i màxim de 800 eur
PERÍODE SUBVENCIONABLE: del 30 de juliol 2020 fins l’1 de setembre de 2021.
SOL·LICITUDS: de forma telemàtica i en dos tràmits.
Més informació http://dgpe.caib.es