Anunci error material acta tribunal 07-02-2022 procés policia local

RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL DE L’ACTA DE DIA 7 DE FEBRER DE 2022 DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE 4 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI.

Havent detectat un error material a l’acta de dia 7 de febrer, en relació a la revisió de les al·legacions presentades per les persones aspirants (…)

Error material acta tribunal 07-02-2022