Anunci Ple extraordinari divendres 28 d’abril de 2023

Publicació Anunci de la convocatòria

 

Expedient núm.: PLE/2023/1

Òrgan col·legiat: El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data i hora 28 d’abril de 2023 a les 14.15

Lloc Sala de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva 1. Sorteig membres de les meses electorals

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes