Anunci procés selectiu per 2 places de policia local