Anunci provisional resultats concurs-oposició, promoció interna, per cobrir 2 places d’administració general, subescala administrativa