Anunci resultat definitiu primera prova i emplaçament segona prova procés selectiu dues places auxiliar administratiu

ANUNCI

Resultat definitiu de la primera prova de la fase d’oposició (examen tipus test) del procediment selectiu per cobrir dues places d’auxiliar administratiu/va (C2) funcionari/ària de carrera, per torn lliure, de l’Ajuntament de Binissalem i convocatòria segon exercici.

El tribunal qualificador, en sessió celebrada el dia 11 de març de 2024, va revisar les al·legacions i sol·licituds de revisió presentades dins del termini establert a les bases de la convocatòria pels aspirants següents:

Anunci resultat definitiu primera prova i emplaçament segona procés selectiu dues places d’auxiliar administratiu