Anunci selecció SOIB VISIBLES 2018 (2n període)

Pel següent anunci es fa públic que, en data 20/12/2018 a l’oficina del SOIB del carrer Miquel Marquès de Palma, es realitzà la constitució del grup mixt de treball per seleccionar els treballadors del projecte SOIB VISIBLES 2018 d’aquest Ajuntament exps. núms. VM 54/18 (segon període)…

Acta selecció treballadors 20-12-18