Assessorament de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) per a ajuts a famílies

Ajudes IMAS

Annex 1 Consentiment dades

 

SI T’INTERESSA L’ASSESSORAMENT DE L’IMAS PER A AJUTS A FAMÍLIES QUE NO HAGIN SUPERAT ELS 40.531,14€ DURANT L’EXERCICI FISCAL DE 2021, VINE A L’AJUNTAMENT EL DIJOUS 3 DE NOVEMBRE DE 10 A 14H

 

Requisits per a sol·licitar els ajuts:

  1. Estar empadronat a un municipi de Mallorca amb una antiguitat mínima d’un any.
  2. Només es pot demanar una ajuda per nucli familiar. Es considera nucli familiar:
  • tenir a càrrec a alguna persona convivent fins a segon grau (fills/es, pare i/o mare, avis/es, nets/es o germans/es) o una altra persona dependent econòmicament amb un vincle de tutela, acolliment permanent o adopció
  • o bé ser dues persones convivents amb vincle matrimonial o d’unió estable de parella
  1. La suma dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres convivents no ha d’haver superat els 40.531,14 euros durant l’exercici fiscal de 2021.

Què es necessita per sol·licitar els ajuts?

– Tenir la Cl@ve PIN ( a l’enllaç adjunt hi ha un vídeo explicatiu de com fer-ho passa per passa)

– Annex 1, adjunt (signat per cada membre de la família major de 18 anys)

– Tenir el certificat d’empadronament i de convivència

 

Amb tota aquesta documentació podràs sol·licitar l’ajut el proper dijous a l’ajuntament. També ho pots fer a l’enllaç: www.imasmallorca.net

Informació i vídeos de com fer els tràmits passa per passa.