Autorització ús del pavelló municipal

DECRET DE BATLIA

A la fi d’utilitzar les instal·lacions situades al poliesportiu municipal de Binissalem, i d’acord amb el que es troba previst a la Fase 3, i, que entre les activitats que estan permeses es troba l’ús de les instal·lacions esportives tancades…

Decret ús poliesportiu