Ban de Batlia COVID-19

J. Víctor Martí Vallés, batle de Binissalem,

FAIG SABER

D’acord amb les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum i el Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social, relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus) volem reiterar les recomanacions generals que s’han fet públiques aquests dies:

BAN MUNICIPAL 13.03.2020