BAN de Batlia Festes des Vermar

Juan Víctor Martí Vallés, com a Batle-President de l’Ajuntament de Binissalem

FAIG SABER

Que per tal de protegir la Salubritat Pública en el terme municipal de Binissalem, afectada durant les Festes des Vermar, per residus d’envasos de plàstic i de vidre, i de conformitat amb l’article 1.1r. del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, en virtut del qual es permet als Ajuntaments la intervenció de l’activitat dels seus administrats quan existeix pertorbació o perill de pertorbació grau de la tranquil·litat, seguretat, salubritat o mortalitat ciutadanes, amb la finalitat de restablir-les o conservar-les. (…)

Ban de Batlia Festes des Vermar

Plànol BAN