Ban municipal el mercat setmanal es suspèn

FAIG SABER

Atès que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l’adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc per als seus drets.

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen límits en la circulació de les persones i mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació.

Atesa la nota Informativa de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de març de 2020 sobre el COVID-19: Vicepresidència i Agricultura fixen els criteris a seguir per garantir el funcionament dels mercats municipals.

Atès la circular de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació INFORMATIVA PER A EXPLOTACIONS AGRÀRIES, RAMADERES I LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA En aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació provocada per l’alerta sanitària del Coronavirus (COVID – 19).

Atès que l’Ajuntament de Binissalem no disposa de mitjans personals i materials propis per a garantir la seguretat i el compliment de les mesures establertes per a combatre el COVID-19.

S’informa que el mercat setmanal de divendres romandrà suspès fins a nova ordre…

Comunicat Ban municipal