BAN Suspensió Festa des Vermar 2021

BAN DE BATLIA

Vista la situació d’excepcionalitat que encara perdura pels efectes de la COVID-19, seguint amb la seva lluita, i, vistes les recomanacions fetes pels organismes competents ens veim amb la necessitat d’haver de tornar a suspendre la Festa des Vermar 2021.

Després de la reunió del passat 21 de juliol amb les joves i els joves nascuts el 2004, que són el símbol de la festa i ens representen a tots, els quals acordaren que enguany tampoc hi hagués elecció de Vermadores i Vermadors.

Les restriccions ens han permès ampliar un poc més l’oferta lúdica, però encara no podem gaudir de les festes com ens agradaria. És per això que aquests dies hem de respectar totes les normes establertes per les autoritats sanitàries.

Demanam a tota la ciutadania que segueixi actuant amb responsabilitat, aplicant les mesures que tots coneixem, evitant aglomeracions i/o situacions que puguin posar en perill al poble, mascareta quan calgui, distància, mans netes… els membres i cossos de seguretat vetllaran perquè totes aquestes normes es compleixin. Gaudim amb salut d’aquest dies, molts d’anys.

El Batle,
Víctor Martí

BAN SUSPENSIÓ FESTES DES VERMAR 2021