BAN tancament bars durant les Festes des Vermar 2021

BAN

Durant aquests dies s’ha de tenir present la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i declarada per l’OMS, per la qual cosa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha dictat unes mesures de prevenció necessàries enfront a la crisi sanitària com és ara l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per front a la Crisi Sanitària ocasionada per la COVID-19. D’altra banda, per motius de seguretat i convivència pública el batle de Binissalem publica les següents prescripcions, recomanacions i recordatoris vigents:

1. Els establiments d’entreteniment, bars i restauració NO podran col·locar cap tipus de barra exterior ni dispensar cap tipus de beguda a través de portes o finestres del local.

2. No és permès l’ ús d’envasos de vidre a la via pública o espais públics, ni la venda de begudes alcohòliques a menors de divuit anys.

3. Les paradetes de venda ambulant autoritzades tenen l’obligació de deixar net l’espai que ocupin en la seva activitat de venda i de respectar les normes específiques de seguretat i higiene.

4. Està prohibida la venda ambulant de begudes o menjar els dies 18, 23, 24 i 25.

5. No es poden vendre coets, bengales ni cap altre tipus de material pirotècnic.

6. L’horari de les terrasses dels locals i establiments d’entreteniment i restauració del nucli de Binissalem hauran de romandre tancats entre les 17.00 i les 20.00 hores dels dies 18, 23, 24 i 25 de setembre.

7. Cal recordar especialment les mesures específiques per a la prestació de serveis en els establiments d’entreteniment, bars i restauració, entre d’altres l’hora de tancament de terrasses que en cap cas podrà superar la 1.00 h., segons les ordenances municipals. No es poden vendre begudes alcohòliques per al consum fora de l’establiment. Excepte en serveis d’autoservei de restaurants, tant la comanda com el servei s’han de fer amb els clients asseguts a la taula.

8. El sector d’entreteniment i restauració ha d’aplicar les mesures específiques de prevenció i higiene.

Els agents de la Policia Local podran intervenir i retirar cautelarment el gènere, els materials i els mitjans emprats, així com precintar els locals que incompleixin les normes establerts.

BAN tancament bars Vermar 2021 corregit