Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir 4 places vacants, de policia local de l’Ajuntament de Binissalem

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL DE CARRERA 4 PLACES VACANTS, DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI.
TERMINI DE SOL·LICITUDS: vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
Aquí pots consultar les convocatòries del BOE i del BOIB.