Comunicació numero de compte per pagament de factures, subvencions o devolució d’ingressos

Vos adjuntam el document per presentar a l’Ajuntament per a dur a terme el cobrament de factures, subvencions o devolucions d’ingressos.

Certificat de titularitat bancària