Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys

AJUDES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DE 5 TREBALLADORS O MENYS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

Adjunt us tramet extracte de la publicació al BOIB núm. 100 de dia 03 de juny de la convocatòria d’ajuts per a autònoms ì empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19. Annex les bases de la convocatòria.
Podeu presentar la sol·licitud a partir d’avui al Registre General del CIM, del c/ Palau Reial, 1 o al Registre del c/ General Riera, 111-113, també els llocs establers a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
Podeu descarregar la sol·licitud anant a la seu electrònica del Consell de Mallorca. Apartat Ajudes i Subvencions a la pestanya Treball i formació
Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 971 00 76 26 ext. 7626