Data prova d’aptitud psicològica i de personalitat procés selectiu places de Policia Local

NOTA INFORMATIVA

Vos comunico que en relació a la prova d’aptitud psicològica i de personalitat del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 2 places vacants, de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, es durà a terme el divendres dia 10 de gener de 2020 a les 10 h.

nota informativa