Decret constitució borsa de treball de policia local

Tenint en compte la proposta provisional de la valoració de mèrits del tribunal qualificador, i, vist que no s’han presentat al·legacions, a la borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, policies locals per l’Ajuntament de Binissalem.

D’acord amb la base sisena que regeixen la creació (…)

 

Decret constitució borsa de treball de policia local