Edicte Exp 11/16 aconteixaments privats,venda directa de productes agrícoles i activitats complementàries a explotació agricola