Edicte exp. 9/17 construcció d’una nau per a la instal.lació d’un magatzem de garrofes