Exp. activitats 11/16 Aconteixaments privats,venda directa de productes agrícoles i activitats complementàries a explotació agricola