Informació Agència Tributària de les Illes Balears

Pel que fa a la voluntària de 2018 al municipi de Binissalem s’ha decidit que s’enviarà, per darrera vegada, avís de pagament especial, per fer el pagament del tributs locals.

Aquest avís de pagament no s’enviarà als subjectes que ja haguessin accedit al Carter Virtual d’Avisos ni als subjectes que tinguin domiciliat el rebut corresponent amb efectes 2018, així com tampoc, en principi, en els casos en què els avisos remesos anteriorment haguessin estat retornats per l’operador postal o no s’hagués realitzat el pagament del mateix rebut (titular, concepte i objecte) l’any 2017.

El període de pagament es recorda que s’inicia l’1 d’octubre fins el 3 de desembre.