Llistat definitiu aspirants AODL

Acta de dia 29 de setembre de 2020 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

 

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals: Sra. Margalida Llabrés Abrines

Sr. Antoni Payeras Beltrán

Sra. María Vidal Salva

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

 

La finalitat de la sessió és la revisió de les al·legacions presentades.

 

Punts de l’ordre del dia:

1.- Revisió al·legacions presentades.

2.- Llistat definitiu.

 

Acta tribunal AODL 29-09-2020-2