Llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria per a funcions d’AODL

DECRET DE BATLIA

Llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa per obrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de personal titulat universitari amb funcions d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

Decret llista provisional admesos i exclosos