Nota informativa procés de selecció plaça interventor/a

Vos comunico que en relació al primer exercici de la fase d’oposició, pel procés selectiu per la plaça d’interventor/a, que es durà a terme dilluns dia 4 de febrer a les 10.00 hores, el tribunal, mitjançant sorteig davant els aspirants, traurà els dos temes a elegir.

Nota informativa