Pautes bàsiques d’actuació a les obres en curs d’execució davant la situació d’emergència sanitària creada pel COVID-19

Davant la situació d’emergència sanitària i de salut que viu Espanya com a conseqüència del COVID-19, i respecte del desenvolupament i execució de les obres d’edificació que estiguin en curs en aquest municipi, mentre les autoritats competents no estableixin disposicions específiques, es considera necessari transmetre a tots els actuants de les obres d’edificació les següents pautes d’actuació, subjectes a totes les disposicions normatives de qualsevol classe, instruccions, circulars i decisions vigents o que puguin aprovar les autoritats competents…

BAN PAUTES OBRES COVID-19