Permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a perruqueria

EDICTE

YOLANDA GOMEZ VERT, ha sol·licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a PERRUQUERIA (OBRA: ADECUACIÓ DE LOCAL), al carrer CONCEPCIÓ núm. 10, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Sr. Gabriel Pons Cañellas, expedient municipal núm. 15/18.

Edicte Expedient Activitats 15-18 Perruqueria