Procediment selectiu constitució borsa de treball de treballador/a familiar

Procediment selectiu constitució borsa de treball de treballador/a familiar, pel sistema de concurs, contracte laboral, de caràcter temporal.

Termini per presentar la documentació del 16-10-2020 al 29-10-2020

Anunci borsí treballador-a familiar

Instància