Puntuació de les aspirants a plaça d’Administratiu (promoció interna)