Recomanacions del Govern de les Illes Balears per a la festivitat de Tots Sants

Els esdeveniments o activitats multitudinàries a l’aire lliure o en espais tancats amb gran nom-bre de persones poden contribuir a transmetre malalties com la covid-19 si no es prenen me-sures adequades al nivell de risc de l’esdeveniment. Per aquest motiu, s’ha de preveure la quantitat d’assistents, la intensitat del contacte entre aquests i la possible dificultat per mitigar els riscs associats a la celebració del dia de Tots el Sants.

L’objectiu d’aquest document és establir una sèrie de recomanacions per als diferents cemen-teris de les Illes Balears per garantir que la celebració del dia de Tots Sants es dugui a terme tenint en compte totes les mesures per fer front a la covid-19.

Així, cada recinte ha d’aplicar les recomanacions del present document atenent la tipologia i les característiques del cementeri, sens perjudici que la normativa posterior o la situació epi-demiològica impedeixin la celebració del dia de Tots Sants.

Recomanacions Festivitat de Tots Sants