Resultats 1r exercici oposició plaça interventor/a i convocatòria per dilluns dia 11 de febrer

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula vuitena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a, s’ha realitzat el primer exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatòria, amb el resultat següent:

Anunci resultats 1r exercici oposició