Auxiliar de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Formació gratuïta (Ajuntament Alcudia)

Requisits: tenir entre 16 i 21 anys i no haver finalitzat els estudis d’ESO

Data inici: 01 d’octubre de 2019
Data finalització: 26 de juny de 2020 Titulació que s’obté: Primer nivell d’Educació Secundària per a Persones Adultes i Certificat de Professionalitat de nivell 1: TMV452_1 d’auxiliar de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

Contingut del curs:

1. Mòduls generals (500h) a. Àmbit de comunicació b. Àmbit social c. Àmbit cientificotecnològic d. Àmbit de prevenció de riscos laborals e. Tutoria

2. Mòduls professionals d’Auxiliar de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo (380h)

3. Pràctiques en empresa (120h)

Nombre de places: 15
Duració: 1.000h
Horari: de dilluns a divendres de 08:30h a 15:00h

+INFORMACIÓ / PREINSCRIPCIÓ: AODL Ajuntament d’Alcúdia mllrusca@alcudia.net / Tel. 971897185 / AUDITORI D’ALCÚDIA, Plaça Porta de Mallorca, 3