Community manager

Nom de l’oferta de treball – COMMUNITY MANAGER
Número de vacants – 1 PERSONA
Formació – ESTUDIS EN COMUNICACIó I/O XARXES SOCIALS
Idiomes – CASTELLÀ, ANGLÈS, CATALÀ, ES VALORARAN CONEIXEMENTS D’ALEMANY
Experiència laboral mínima NO
Horari SETMANA NORMAL 8:30 A 16:30 / SETMANA AMB EVENT EN FUNCIÓ DE L’EVENT
Duració contracte – EN FUNCIÓ DEL PROJECTE
Salari 1.200 EUR NETS 12 PAGUES
Enviar CV a pedro@kumulus.es
Altres
Lloc de treball doficina a Binissalem, necessari vehicle propi.
Gestionar i crear contingut a RRSS dels esdeveniments esportius i de l’empresa
Comunicacio amb premsa (notes de premsa, presentacions d’esdeveniments…)
Es valoraran coneixements en edició de vídeos (nivell bàsic)