Xófer amb carnet de primera

OFERTA DE FEINA: Xófer amb carnet de primera

ACTIVITAT ECONÒMICA: Grues i camions

REQUISITS: Estar en possessió del Curs TPC de 20 hores. Saber conduïr camió-grua

CONDICIONS LABORALS: 8 hores/dia (segons conveni)

CONTACTE: 971 881 229 (de 8 a 17h.)