Bando de Alcaldía COVID-19

J. Víctor Martí Vallés, alcalde de Binissalem,

HAGO SABER

BAN MUNICIPAL 13.03.2020