Bases de la convocatòria del concurs-oposició, promoció interna, 2 places d’administració general