Ajudes per a les instal·lacions esportives municipals

10 milions d’euros per a la millora de les instal·lacions esportives municipals entre 2020 i 2022. Amb l’objectiu d’impulsar el foment de l’esport amb la col·laboració de les entitats locals, el Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca subvencionarà la millora, la reforma i l’ampliació de les instal·lacions esportives dels municipis. La inversió també suposarà un estímul per a l’activitat econòmica local, que contribuirà a pal·liar els efectes provocats per la covid-19.