El termini per presentar instàncies per sol·licitar un punt de venda durant la Fira des Vermar acaba dia 1 de setembre a les 14:30