Homenatge als dos traballadors jubilats Bernat Vallori i n’Antònia Cañellas

L’altre dia va tenir lloc l’homenatge als dos traballadors Bernat Vallori (punt verd) i n’Antònia Cañellas (treballadora familiar) per la seva jubilació.